پروژه های شرکت

نظارت بر پستهای شبکه انتقال برق کشور و پیگیری طرحهای اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال (فاز دوم)
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1398


خدمات نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی احداث اطاق فرمان، محوطه و دیوار پست فوق توزیع 20/66 کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1398


خدمات مهندسی پست فوق توزیع کوار 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی پست 20/63 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1397


انجام خدمات مهندسی در خصوص تهیه اسناد مناقصه تا مرحله مبادله قرارداد
- کارفرما : تولید نیروی برق فارس
- سال انجام :1396-1397


نظارت بر پست‌های شبکه انتقال برق کشور و پیگیری طرح‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1396-1397


خدمات مهندسی پست فوق توزیع برف فروشان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


خدمات مهندسی پست فوق توزیع گویم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


تهیه اسناد مورد نیاز پست‌ها
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


دستور انجام کار نظارت بر احداث پست موقت 20/63 کیلوولت دالین
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394


خدمات مهندسی پست 20/66 کیلوولت جهرم 4
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394-1399


تهیه شرح خدمات، برآورد قیمت، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار تاسیسات آبی شیراز از سد درودزن
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394-1397


خدمات مهندسی احداث پست 20/66 کیلوولت دالین سپیدان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1397


خدمات مهندسی پست 66 کیلوولت سراج
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1399


نظارت بر عملیات ساختمانی توسعه پست 230/66 کیلوولت سعدی (انجام کار)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت بر عملیات حمل، نصب، تست و راه‌اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت از ایستگاه قائمیه به ایستگاه سیمکان جهرم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت بر حسن انجام کار نصب یک دستگاه پست سیار 20/63 کیلوولت گویم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


بازنگری و تنظیم رله‌های حفاظتی برق مجتمع
- کارفرما : پتروشیمی کارون
- سال انجام :1392


مطالعات فاز صفر احداث پست برق 63 کیلوولت مجتمع بندری شهید رجایی
- کارفرما : بنادر و دریانوردی هرمزگان
- سال انجام :1390


خدمات مهندسی طراحی، مشاوره خرید و نظارت عالیه سیستم افزایش خنک‌کنندگی واحد ترانسفورماتور قدرت پست 230 کیلوولت برازجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


ایجاد تغییرات لازم جهت اصلاح سیستم ریزش بار در اتاق‌های کنترل و مراکز برق پالایشگاه
- کارفرما : پالایش نفت بندرعباس
- سال انجام :1389-1390


انجام نظارت بر عملیات اجرایی (نظارت کارگاهی) توسعه پست 230/66 کیلوولت سعدی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1391


خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پستهای فوق توزیع 20/66 دالین
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1391


خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پست فوق توزیع 20/66 لپویی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1391


تکمیل سیستم‌های حفاظتی پست‌های انتقال و فوق توزیع استان هرمزگان
- کارفرما : برق منطقه‌ای هرمزگان
- سال انجام :1388-1391


نظارت بر بهره‌برداری، نگهداری و سرویس سیستم‌های حفاظتی شرکت‌های برق منطقه ای آذربایجان، غرب و خوزستان
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1388-1390


نظارت بر بهره‌برداری، نگهداری و سرویس سیستم‌های حفاظتی شرکت‌های برق منطقهای اصفهان، فارس و خراسان
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1388-1389


خدمات خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات خنک‌کنندگی یک واحد ترانسفورماتور 230 کیلوولت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1389


خدمات مهندسی در زمینه قرائت کنتورهای بازار برق
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1389


خدمات مهندسی خرید تابلو کنترل، حفاظت اینترفیس و مارشالینگ جهت پست 400 کیلوولت موقت سورمق
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1389


خدمات مهندسی خرید تجهیزات سه فیدر خط 66 کیلوولت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1389


خدمات مهندسی خرید تجهیزات چهار فیدر خط 66 کیلوولت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388


اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برق منطقه یک (12 نقطه)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1388


اجرای بازبینی رله‌ها و انجام Relay Coordination; Relay setting در تمامی واحدهای مجتمع پتروشیمی مارون درسطوح مختلف ولتاژی
- کارفرما : پتروشیمی مارون
- سال انجام :1387-1388


خدمات مهندسی در زمینه قرائت کنتورهای بازار برق
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1388


خدمات مهندسی احداث 2 فیدر 230 و 66 کیلوولت در پست kv230 پست سعدی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1390


خدمات مهندسی احداث 4 بی 66 کیلوولت در پست 400 کیلوولت نی‏ریز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1391


بررسی کیفیت توان در 40 نقطه استان مرکزی
- کارفرما : برق منطقه‌ای باختر
- سال انجام :1387


نظارت بر بخش حفاظت و کنترل پست‌های تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای باختر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1386-1387


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی ورود و خروج خط 132 کیلوولت کاکی مند در پست 132 کیلوولت دشتی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی خطوط 66 کیلوولت منتهی به پست‌های معالی‌آباد و نیروگاه کازرون با سیم‌های پرظرفیت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت نورآباد1- نورآباد2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی طراحی خط 20/132 کیلوولت 4 مداره پایه تلسکوپی جائینک در مسیر و شرایط بارگذاری مختلف
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت دومداره کدنج- میانرود
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی روش‌های مختلف افزایش کلیرنس سیم خطوط 400 کیلوولت ورودی پست ملک مکان شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی جداسازی خطوط 66 کیلوولت گناوه- برازجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی طراحی خط 230 کیلوولت شبانکاره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت لار یک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات نظارت حقوقی بر اجرای پروژه‌های خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی و طراحی خط 132 کیلوولت دومداره عالی‌شهر- رستمی- جائینک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت سیمکان 230- سیمکان 66
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت صدرا- بیضا 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396


خدمات مهندسی افزایش ظرفیت ایستگاه‌های فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی خط 66 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت سرحد- خنجشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397-1398


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت تک‌مداره پایه بتنی پودر- تنگسیر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397-1398


خدمات مهندسی طراحی واریانت خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


خدمات مهندسی و طراحی خط 66 کیلوولت تک‌مداره هوایی پودر- تنگسیر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


خدمات مهندسی و طراحی افزایش ظرفیت و امکان‌سنجی خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت دومداره خشت- وحدتیه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


خدمات مهندسی طراحی خط دومداره 132 کیلوولت خورموج- رستمی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


خدمات مهندسی طراحی خط 132 کیلوولت نیروگاه تشان- دولت آباد (کورده خنج)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


خدمات مهندسی طراحی خط 132 کیلوولت اهرم- پشتکوه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


نظارت کارگاهی خط 132 کیلوولت کنگان 2- کنگان 400
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


انجام خدمات مهندسی تکمیلی جهت جابجایی شبکه فوق توزیع برق محدوده دپو در پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
- کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
- سال انجام :1396


خدمات مهندسی خطوط 66 کیلوولت مناطق گناوه و برازجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1397


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت سیمکان 230- سیمکان 66
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت دومداره وحدتیه- خشت (امامزاده)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395-1398


خدمات مهندسی طراحی خطوط 66 کیلوولت دومداره صدرا- تل بیضا2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395-1396


خدمات مهندسی طراحی و نظارت خطوط 66 و 230 کیلوولت خروجی پست دانشگاه و واریانت خط سعدی- اکبرآباد
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395-1398


خدمات مهندسی طراحی و نظارت خطوط 66 کیلوولت خروجی پست‌های تخت جمشید، سهل آباد و مرودشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395-1396


خدمات مشاوره‌ای طراحی و نظارت خطوط 132 و 230 کیلوولت تک‌مداره شهرک صنعتی 2 بوشهر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395-1398


واریانت خط 66 کیلوولت پایه سیمانی لار
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395


انجام خدمات مهندسی جهت جابجایی خط 66 کیلوولت در محدوده دپو، پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
- کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
- سال انجام :1394-1395


خدمات مهندسی 132کیلوولت کنگان2- کنگان400
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394-1395


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت برازجان 2- وحدتیه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394-1395


خدمات مهندسی خط66 کیلوولت پایه سیمانی لار- لار 1
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394-1398


خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت کاکی- شنبه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1394


مطالعات مهندسی خط132 کیلوولت کاکی- شنبه (استفاده از دکل¬های 230 کیلوولت طرح سبک)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت کارگاهی قطعه دوم خط 66 کیلوولت شیراز- صنایع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1394


مطالعات امکان سنجی خطوط خروجی پست 66 کیلوولت بیضا دو
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت حقوقی پروژه‌های خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1396


مسیریابی خط 66 کیلوولت نیریز 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


اجرای عملیات نصب برج و سیم‌کشی خط 66 کیلوولت دومداره حاجی‌آباد- بنارویه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت حاجی آباد هرمزگان- درزسایبان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث خط انتقال 132 کیلوولت و اجداث دوبی 132 کیلوولت در ایستگاه خورموج
- کارفرما : سیمان منددشتی
- سال انجام :1389-1392


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت فیروزآباد - دهرم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت دو مداره حاجی آباد - بنارویه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


نظارت کارگاهی خط kv66 کابلی دومداره فانوس- جفره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت گناوه 230- گناوه 1- گناوه 3
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389


نظارت کارگاهی خط 132 کیلوولت دومداره کنگان- بردخون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389-1390


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت کابلی دومداره توربین- مصدق
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1389


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت بندر ریگ- رودحله
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388-1390


خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت کنگان - بردخون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388


نظارت کارگاهی خط kv66 کابلی فانوس- جفره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1388


خدمات مهندسی احداث دو فیدر خط 66 کیلوولت در پست 66 کیلوولت شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1391


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت دو مداره پایه تلسکوپی گراش- اوز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387-1388


انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای خط 66 کیلوولت قرآن- دانشگاه به منظور تغییر مسیر خط موجود از محوطه هتل بزرگ شیراز
- کارفرما : هتل بزرگ شیراز
- سال انجام :1387


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت دو مداره و پایه تلسکوپی (قطعه دوم اوز– گراش)کنشگاه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت کابلی فردوسی- دانشگاه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1387


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت اوز- گراش – قطعه اول
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1387


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت دومداره شیراز- معالی آباد- صنایع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت عالیشهر- رستمی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1387


خدمات مهندسی خط kv66 کابلی فانوس- جفره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1388


خدمات مهندسی خط kv66 کابلی امیرکبیر- مرکزی- دانشگاه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


خدمات مهندسی خط kv66 کابلی امیرکبیر- مرکزی- دانشگاه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه‌ای در مناطق برق مهرشهر، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان
- کارفرما : توزیع برق استان البرز
- سال انجام :1398


مشاور نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های توسعه و احداث و ...
- کارفرما : توزیع برق اهواز
- سال انجام :1398


طراحی شبکه توزیع برق 20 کیلوولت و روشنایی شهرکهای صنعتی کاسپین، کاسپین 2، حکیمیه، نیکویه، لیا، حرمدشت، آراسنج
- کارفرما : شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین
- سال انجام :1398


عملیات اجرا و مصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشار ضعیف و مشترکین در سامانه GIS در مدیریت برق شهرستانهای فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین، کازرون و ممسنی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1398


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1397


اجرای عملیات نظارت بر عملیات جامع بازرسی و گشت‌های ویژه حوزه ستادی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397


اجرا و لوازم مورد نیاز بابت عملیات طراحی و نظارت پروژه‌های سرمایه‌ای، فتوولتاییک و خدمات مشترکین در شهرستان‌های تابعه توزیع برق فارس
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397


نظارت متمرکز بر انجام فعالیت‌های حوزه معاونت فروش و خدمات مشترکین
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397-1398


اجرای عملیات بازدید و نظارت مکانیزه شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی، زمینی و پست‌های عمومی و اختصاصی هوایی و زمینی در شهرستان‌های تابعه به صورت دستمزدی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397


مطالعه و طراحی شبکه برق فشار متوسط ناحیه صنعتی 22 بهمن اهواز و شهرکهای صنعتی دزفول 3 و بندرامام
- کارفرما : شهرک صنعتی خوزستان
- سال انجام :1387


بروزرسانی نقشه های مانوری و GIS
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397


دستمزد و مصالح مورد نیاز بابت انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات GIS پست‌های توزیع برق آباده و اقلید
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397-1398


دستمزد و مصالح مورد نیاز بابت انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات GIS پست‌های توزیع برق آباده و اقلید
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397-1398


نظارت بر احداث خط کشاورزی در شهرستان بیضا
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396-1397


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1396-1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات مهندسی، طراحی و نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های سرمایه ای، خدمات مشترکین، برداشت و ورود اطلاعات GIS، نظارت بر پروژه‌های فتوولتاییک در شرکت توزیع برق فارس زون 1 شامل شهرستانهای آباده، اقلید، خرمبید، بوانات، کازرون، ممسنی، رستم، فسا، داراب و زرین دشت
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396-1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه‌های توزیع و نظارت کیفی و کمی بر اجرای نت در شهرستان‌های استهبان، بوانات، جهرم، خنج، داراب، زرین دشت، خرمبید، کازرون، لامرد، مهر و نی‌ریز
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396-1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه‌های توزیع و نظارت کیفی و کمی بر اجرای نت در شهرستان‌های اقلید، آباده، فراشبند، فیروزکوه، لارستان، نورآباد، قیر و کارزین، گراش، رستم و فسا
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396-1397


به‌روز‌رسانی نقشه‌های مانوری و GIS
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396-1397


مسیریابی، نقشه برداری و پیکتاژ، طراحی، تهیه پلان و نقشه و مشخصات فنی، تهیه دفترچه طراحی و محاسبات الکتریکی و مکانیکی
- کارفرما : شیمبار
- سال انجام :1396


دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام عملیات نصب و راه اندازی سامانه فتوولتاییک سازمان فنی و حرفه ای فارس
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396


طراحی پروژه تغییر مسیر شبکه 20کیلوولت در منطقه عسلویه به طول تقریبی 5/1 کیلومتر
- کارفرما : مهندسی کنگان نیرو
- سال انجام :1396


نظارت بر اجرای طرح در شهرستان بیضا
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396


دستمزد و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشار متوسط و پستهای توزیع در مدیریت برق شهرستانهای کازرون، رستم و ممسنی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395-1398


دستمزد و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه‌های فشار متوسط و پست‌های توزیع در مدیریت برق شهرستان‌های فسا، نی‌ریز و استهبان
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395-1397


انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق و خدمات مشترکین در شهرستان‌های آباده- اقلید- بوانات- خرم‌بید- کازرون- ممسنی- رستم- داراب- فسا- زرین‌دشت
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395-1396


نظارت بر اجرای پروژه‌های بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع (کنترل و بازرسی)
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1395-1396


طراحی پروژه‌های توسعه، احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1395-1396


انجام عملیات تهیه نقشه های مانوری و سناریو مانور، تجمیع نقشه ها و بروزرسانی به صورت متمرکز و مطمئن
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1395-1396


انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق و به‌روزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تأسیسات
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1395-1396


طراحی و نقشه‌برداری خطوط فشار متوسط نیروی دریایی ارتش شهرستان جاسک
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1394-1395


نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های توسعه و اصلاح شبکه‌های توزیع در جزایر جنوب
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1394-1395


انجام عملیات تهیه نقشه‌های مانوری و سناریوی مانور
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1394-1395


نظارت بر قراردادهای سرمایه‌ای مناطق جنوب و غرب استان تهران
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1394-1395


تأمین لوازم و دستمزد جهت انجام عملیات مشاوره بابت تهیه طرح و انجام نظارت بر شبکه‌های توزیع برق در شهرستانهای ممسنی- رستم- لامرد- فیروزآباد- مهر- کازرون- اقلید- جهرم- فسا
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1394-1395


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان‌های عملیاتی و پست‌های زمینی در محدوده استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1393-1394


نظارت بر اجرای پروژه‌های فشار ضعیف، متوسط و پست
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393-1394


نظارت بر اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و تأمین برق روستاهای بدون برق
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393


بروزرسانی نقشه‌های مانوری در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1393-1394


طراحی، تهیه، ساخت، اجراء، نصب، آزمایش، بهره‌وری و خدمات پس از فروش سیستم فتوولتائیک (On Grid) از نوع متصل به شبکه
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1392-1394


مطالعه امکان‌سنجی و طراحی خط انتقال برق دو مداره 20 کیلوولت (طرح سدپارسیان)
- کارفرما : توسعه منابع آب و نیروی ایران
- سال انجام :1392


طراحی شبکه تأمین برق ایستگاه‌های قطارشهری شیراز و نظارت بر اجرای آن
- کارفرما : قطار شهری شیراز
- سال انجام :1390-1392


نقشه برداری و طراحی جابجایی شبکه چوبی و تبدیل به سیمانی تأمین برق معادن بوانات- استان فارس
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1391


خدمات طراحی و مهندسی طرح برق‌رسانی kv20 به سرزمین ایرانیان
- کارفرما : توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
- سال انجام :1390


نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای 9 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت برقرسانی به معادن شهرستان پاکدشت استان تهران
- کارفرما : صنایع و معادن استان تهران
- سال انجام :1389


امکان سنجی و طراحی شبکه تأمین برق معادن منطقه الیگودرز- استان لرستان
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1389


نقشه برداری شبکه تأمین برق معادن منطقه الیگودرز- استان لرستان
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1389


مطالعه و طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع برق 20 کیلوولت و روشنایی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم
- کارفرما : شهرک‌های صنعتی استان قم
- سال انجام :1389-1390


انجام خدمات مشاوره نظارت بر کیفیت ساخت و تست پایه های سیمانی و بازدید از کارگاههای سازنده پایه سیمانی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1389-1390


نظارت بر احداث شبکه برق‌رسانی به معادن النگ رامیان در استان گلستان
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1389-1390


امکان‌سنجی و طراحی شبکه برق‌رسانی به معادن مخلوط کوهی شهرستان پاکدشت
- کارفرما : صنایع و معادن استان تهران
- سال انجام :1389


خدمات مهندسی طراحی شبکه‌های توزیع در محدوده سایت کربنات کلسیم اکباتان خورموج
- کارفرما : کربنات کلسیم اکباتان
- سال انجام :1389


انجام عملیات بازدید و آزمایش لوازم اندازه‌گیری
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1389-1390


طراحی و مهندسی مرتبط با پروژههای توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی شبکههای توزیع در محدوده مناطق برق برق کهریزک و لواسانات
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1389-1390


انجام خدمات مشاوره جهت نظارت بر شرکت‌های توزیع به تفکیک حوزه‌های تخصصی در 6 منطقه‌
- کارفرما : مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
- سال انجام :1389-1390


خدمات مهندسی و نظارتی مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌ای در محدوده مناطق برق ورامین- قرچک- پاکدشت- دماوند- فیروزکوه- رودهن- لواسانات
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1389-1390


انجام کلیه خدمات مربوط به طراحی وصدور دستور کاراحداث شبکههای فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی، پستهای هوائی و زمینی، روشنایی معابر تابلوهای اندازهگیری، تابلوهای توزیع به جز پروژههای ساختمانی در محدوده برق شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری
- کارفرما : توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
- سال انجام :1389-1390


امکان‌سنجی تامین برق هشت منطقه معدنی از شش استان کشور
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1389


مطالعات ساماندهی و کاهش تلفات منطقه نمونه در محدوده اداره توزیع برق کوار
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1389


خدمات مربوط به ارائه طرح با ضمائم و صدور دستور کار (طراحی)
- کارفرما : توزیع برق استان قم
- سال انجام :1389-1390


خدمات طراحی خطوط و پست‌های هوایی و زمینی در مناطق تحت پوشش محدوده یک مناطق برق شهریار- ملارد- شهرقدس
- کارفرما : توزیع برق استان البرز
- سال انجام :1389-1390


انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی شبکه‌های توزیع شامل طرح‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی و روشنایی معابر در مدیریتهای کنگان، دیر، جم، دشتی، تنگستان، گنار و دیلم
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1389-1390


نصب کنتور در خروجی پستهای فوق توزیع
- کارفرما : توزیع برق استان مرکزی
- سال انجام :1388-1389


انجام خدمات مشاوره‌ای جهت نظارت عالیه در مناطق نمونه طرح کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف برق در شبکه های توزیع
- کارفرما : بهره‌وریانرژی ایران
- سال انجام :1388-1389


نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای 15 کیلومتر شبکه دومداره فشار متوسط هوایی جهت برقرسانی به معادن دره بخاری- مرکزی
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1388


مطالعات، (کاهش تلفات) طراحی بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1388-1390


انجام خدمات مهندسی طراحی شبکه‌های توزیع در محدوده سایت مجتمع بهارستان
- کارفرما : تعاونی مسکن مهر خورموج
- سال انجام :1388


نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای 5/28 کیلومتر شبکه دومداره فشار متوسط هوایی جهت برقرسانی به معادن بوانات- فارس
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1388-1389


انجام کلیه خدمات مربوط به ارائه طرح با ضمائم و صدور دستور کار ... در حوزه عملیاتی مناطق غرب و شرق توزیع برق قم
- کارفرما : توزیع برق استان قم
- سال انجام :1388-1389


نظارت بر احداث 44 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت برقرسانی به معادن شهرستان بجستان
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1388


نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای 5/28 کیلومتر شبکه دومداره فشار متوسط هوایی جهت برقرسانی به معادن منطقه جهرم- خراسان شمالی
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1388


نظارت بر احداث شبکه‌های برق‌رسانی به معادن منطقه دره بخاری- استان مرکزی
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1388


طراحی شبکه تامین برق پروژه هشتگرد
- کارفرما : نوسازی و عمران اکباتان
- سال انجام :1388


نظارت کارگاهی پروژه‌های روشنایی راه‌ها، برقی و بی‌سیم راه و ترابری کرمان
- کارفرما : راه و ترابری استان کرمان
- سال انجام :1388-1390


طراحی و صدور دستور کار توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی و پستهای توزیع هوایی و زمینی اعم از ساختمان و تجهیزات، روشنایی معابر و انشعاب مشترکین
- کارفرما : توزیع برق استان یزد
- سال انجام :1388


اجرای پروژه شناسایی اثرات مشترکین جوشکاری بر کیفیت توان شبکه توزیع استان یزد
- کارفرما : توزیع برق استان یزد
- سال انجام :1388


انجام خدمات مشاوره نظارت بر کیفیت ساخت و تست پایه‌های سیمانی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1388


طراحی خطوط و پست‌های هوائی و زمینی درمناطق برق مهر شهر، جنوب کرج و شرق کرج
- کارفرما : توزیع برق استان البرز
- سال انجام :1388-1389


بررسی و مطالعه و تهیه طرح کاهش تلفات در منطقه نمونه شهرستان کرمانشاه (امور برق جنوبی)
- کارفرما : توزیع برق استان کرمانشاه
- سال انجام :1387-1388


انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی شبکه‌های توزیع شامل توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی و روشنایی معابر در سطح استان بوشهر
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1387-1388


نظارت بر حسن اجرای طرحهای توزیع در محدوده مدیریتهای برق 3، 5، شیراز، مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1387-1389


طراحی شبکه 20 کیلوولت شهرک‌های صنعتی خلیج فارس، گمبرون و زرین دشت
- کارفرما : شهرک‌های صنعتی هرمزگان
- سال انجام :1387


نظارت بر احداث شبکه های برقرسانی به معادن ابرکوه استان یزد، بوانات استان فارس و فراشبند استان فارس
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1387-1389


تامین نیروی انسانی فنی- ناحیه 1
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1387-1388


انجام خدمات مشاوره و نظارت بر طرح‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‏سازی و بهره‏برداری شبکه‏های توزیع در نواحی مرکزی، شرق استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1387-1388


واگذاری خدمات طراحی و صدور دستورکار در سطح استان یزد
- کارفرما : توزیع برق استان یزد
- سال انجام :1387-1388


مطالعات و انجام خدمات مهندسی برقرسانی به معادن سنگ حاجی سیران
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1387


نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث شبکه‏ برقرسانی به معادن جاجرم (خراسان شمالی)
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1387


عملیات طراحی شبکه‌های توزیع در مناطق کنگان، دیر، دشتی، تنگستان گناوه و دیلم
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1387


انجام مطالعات و خدمات مهندسی برقرسانی به معادن سنگ سورمه فراشبند- سنگ شایان بوانات
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1386-1387


تست پایه های سیمانی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1387


خدمات مهندسی پیش بینی کوتاه مدت بار
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1386-1387


مطالعات برقرسانی به تعدادی از مناطق معدنی و معادن بزرگ کشور (2)
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1386-1388


مشاوره و نظارت بر توسعه، احداث، بهینه‌سازی و بهره‌برداری شبکه توزیع نیروی برق
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1386-1387


خدمات نظارت بر طرحهای توزیع مدیریت برق شهرستانهای جهرم، فراشبند، فیروزآباد، قیر، لار، خنج، لامرد و مهر
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1386


مطالعات برقرسانی به تعدادی از مناطق معدنی و معادن بزرگ کشور(1) شامل مطالعات پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه EPC
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1386


تغییر سطح ولتاژ 11 به 20 بوشهر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


مطالعات کاهش تلفات شبکه برق شهرستان سقز
- کارفرما : توزیع برق استان کردستان
- سال انجام :1385-1388


تهیه طرح جامع شهر جدید صدرا (به انضمام دستورکار الحاقی)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


مشاوره و نظارت بر توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‎سازی و بهره‎برداری از شبکه توزیع نیروی برق (86-85)
- کارفرما : برق منطقه‌ای هرمزگان
- سال انجام :1385-1386


نظارت فنی، ریالی بر اجرای پروژه‎های مربوط به قراردادهای توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‎سازی، روشنایی معابر و بهره‎برداری در محدوده جنوب خوزستان (86-85)
- کارفرما : برق منطقه‌ای خوزستان
- سال انجام :1385-1386


نظارت بر احداث شبکه برق‌رسانی (خطوط 20 کیلووات هوائی و تجهیزات مربوطه) به ایستگاههای فشار گاز آباده و خنج و جهرم
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1385


قراردادهای نظارتی سال 85
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


طراحی الکتریکال تابلوهای برق مربوط به 14 ایستگاه پمپاژ سد سنگ سیاه کردستان
- کارفرما : پاراب
- سال انجام :1385


نظارت فنی بر اجرای قراردادهای توزیع امورچهار شیراز
- کارفرما : برق منطقه ای غرب
- سال انجام :1385-1386


مطالعات طرح کاهش تلفات منطقه پایلوت اسلام آباد غرب
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1380-1382


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پیمانکاری فارس 4
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1385-1386


خدمات طراحی پایه و مهندسی تفصیلی، تهیه شرح کار و اسناد مناقصه (PC) جهت احداث برق پشتیبان در منطقه عملیاتی تابناک و دستور انجام کار طراحی کلیدخانه و اصلاح خط kv20
- کارفرما : نفت مناطق مرکزی ایران
- سال انجام :1384-1387


انجام خدمات مشاوره‎ای و تهیه طرح ساماندهی و اتوماسیون بخشی از شهر شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1384-1386


تعمیرات و نگهداری شبکههای برق فشار قوی و تجهیزات مربوط به آنها در منطقه عملیاتی پارسیان
- کارفرما : بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
- سال انجام :1384


نظارت بر شبکه توزیع شرق هرمزگان سال 84
- کارفرما : برق منطقه‌ای هرمزگان
- سال انجام :1384-1385


مطالعات تغذیه موتور راهانداز واحدهای MHI نیروگاه کازرون
- کارفرما : مدیریت تولید برق جنوب فارس
- سال انجام :1384


سیستمهای لیزری تسطیح اراضی
- کارفرما : صنایع الکترونیک شیراز
- سال انجام :1383-1384


نظارت بر پروژه‌های توزیع بوشهر2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


بررسی و ارائه طرحهای کاهش تلفات و ساماندهیشبکههای توزیع برق منطقه نمونه شهرستان گچساران
- کارفرما : برق منطقه‌ای خوزستان
- سال انجام :1383-1386


تهیه طرح‌های اجرایی ساماندهی ‌و کاهش تلفات
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


نظارت بر پروژه‌های توزیع فارس 4 (جهرم- فیروزآباد- قیر- فراشبند- میمند- خفر)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


نظارت بر پروژه‌های توزیع شیراز 6 (مرودشت- ارسنجان)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


نظارت بر پروژه‌های توزیع شیراز 4 (خان زنیان)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


نظارت بر پروژه‌های توزیع شیراز 5 (گویم)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


طراحی مکانیزه توزیع در شهرستان دشتستان
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1383-1384


نظارت شبکه توزیع شرق هرمزگان در سال 83
- کارفرما : برق منطقه‌ای هرمزگان
- سال انجام :1383-1384


تهیه طرح جامع 130000 مشترک شهر شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1383-1384


تولید و فروش دستگاه فیدریاب هشت فیدره
- کارفرما : توزیع برق شمالشرق تهران
- سال انجام :1383


طرح کاهش تلفات شبکه فشار ضعیف (بخشی از شیراز)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پیمانکاری فارس 4
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


مشاوره نظارت مستمر بر پروژه‌های طرح توزیع در محدوده شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد
- کارفرما : برق منطقه‌ای خوزستان
- سال انجام :1382-1385


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پیمانکاری شیراز پنج (شیراز پنج- سپیدان- گویم- بیضاء)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پیمانکاری بوشهر یک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای شیراز 2 (شیراز- سروستان)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پیمانکاری مرودشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382-1383


نظارت امور 3 و 4 و 5
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1382


تولید و فروش دستگاه فیدریاب تک فیدره
- کارفرما : توزیع برق مرکز تهران
- سال انجام :1381


تهیه طرح جامع شبکههای توزیع نیروی برق شیراز (68000 مشترک)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1380-1383


نظارت فنی بر اجرای قراردادهای توزیع امورچهار شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1380-1381


نظارت فنی بر اجرای قراردادهای توزیع امور سه شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1380-1382


خدمات مهندسی واریانت خط 66 کیلوولت دومداره ملک مکان- میانرود
- کارفرما : تعاونی حديث مهر پارس
- سال انجام :1398


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات گازی جهت اتصال به پست شماره 2 شهرک صنعتی
- کارفرما : نیروگاه کاوه پارس
- سال انجام :1398


نصب سامانه‌های فتوولتاییک 40 کیلووات در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد
- کارفرما : بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
- سال انجام :1397-1398


خدمات مهندسی طراحی سامانه فتوولتاییک ساختمان مرکزی برق منطقه‌ای فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397-1398


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات خورشیدی
- کارفرما : سیلو آرد گل گندم کوار
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به پست مند
- کارفرما : روزتاب کوثر
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به فیدرهای 407 هرمود و 403 خلور از ایستگاه عماد ده
- کارفرما : سرمایه جاده ابریشم آسیا
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به فیدر شهرک صنعتی قیر
- کارفرما : پرتو سایا طب کیمیا
- سال انجام :1397


انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات در استان فارس
- کارفرما : بهسازان انرژی صنعت آریا
- سال انجام :1396-1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات گازی جهت اتصال به پست مجتمع گوشت
- کارفرما : تابان پویای شیراز
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 9/6 مگاوات خورشيدی
- کارفرما : گروه پرتو انرژی تخت جمشید
- سال انجام :1396-1398


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاوات گازی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : ایجاد نیروگاه پویای سبز
- سال انجام :1396-1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به پست خرامه
- کارفرما : درسا تسنیم صبا
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی جهت اتصال به پست ششده و تهیه گزارش مربوط به آن
- کارفرما : نورهان صنایع
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 10 مگاوات خورشيدی جهت اتصال به كهمره سرخی
- کارفرما : تعاونی حديث مهر پارس
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 25 مگاوات گازی جهت اتصال به پست ميانرود
- کارفرما : تعاونی حديث مهر پارس
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات گازی جهت اتصال به پست باباحاجی
- کارفرما : شرکت معیار
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی
- کارفرما : پارسیان نیرو افزای آباده
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 9/6 مگاوات خورشيدی
- کارفرما : هليا پاک انرژی روز
- سال انجام :1396


مشاوره، طراحی و نظارت طرح نیروگاه فتوولتاییک 100 کیلواتی پارکینگ ساختمان مرکزی شرکت برق فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396-1398


تهیه اطلاعات توصیفی و کمی از تاسیسات توزیع برق
- کارفرما : بیمارستان شهیدبهشتی شیراز
- سال انجام :1395-1396


خدمات مشاوره در زمینه سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه در ساختمان‌های اداری و پست‌های فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1392


خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بیرونی پی ال سی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397-1397


خدمات مهندسی خرید 300 دستگاه ترانسدیوسر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393-1396


ارائه خدمات مهندسی (E) از قرارداد اصلی EPC پروژه R.O.Reject پتروشیمی فجر 2
- کارفرما : مشایع
- سال انجام :1392-1393


تهیه و نصب رله‌های میکروپروسسوری جهت ژنراتورهای گازی A و B و D
- کارفرما : پالایش نفت بندرعباس
- سال انجام :1392-1393


ایمن سازی و بازسازی سیستم برق 20 کیلوولت منطقه پرلیت
- کارفرما : پالایش نفت بندرعباس
- سال انجام :1392-1392


انجام طراحی پایه و تفصیلی الکتریکال واحد هوای فشرده و تفکیک هوای (ASU/Compressed Air) شرکت دلوار افزار واقع در ماهشهر سایت شرکت پتروشیمی فجر 2
- کارفرما : دلوار افزار
- سال انجام :1389-1389


خرید، نصب و راه‌اندازی مانیتورینگ واحد یک نیروگاه رامین
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


نصب و راه ادازی تجهیزات پروژه آماده سازی و انتقال سیگنال سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


آماده سازی و انتقال سیگنال سوخت در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


به‌روزرسانی سیستم مانیتورینگ واحدهای MHI سیکل ترکیبی کازرون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


به‌روزرسانی سیستم مانیتورینگ واحدهای MHI سیکل ترکیبی کازرون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


خرید تجهیزات و بروز رسانی سیستم مانیتورینگ نیروگاه کازرون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1386-1389


نظارت بر صحت طراحی و ساخت سیمولاتورهای دینامیکی توربین‌های گاز و بخار و سیمولاتور آموزش سیکل ترکیبی
- کارفرما : مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا
- سال انجام :1386-1389


طراحی و اجرای مانیتورینگ اطلاعات الکتریکی کارخانه لاستیک دنا
- کارفرما : کارخانه لاستیک دنا
- سال انجام :1386-1386


فاز اول و دوم اصلاح سیستم مانیتورینگ واحدهای گازی MHI نیروگاه کازرون
- کارفرما : مدیریت تولید برق جنوب فارس
- سال انجام :1383-1383


خرید نرم افزار Atend2
- کارفرما : توزیع برق سیستان و بلوچستان
- سال انجام :1396-1397


خدمات پشتیبانی نرم افزار طراحی Atend
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1395-1396


خدمات پشتیبانی نرم افزار محاسبات الکتریکی و مکانیکی Atend
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395-1396


ارائه خدمات پشتیبانی نرم‌افزار طراحی و محاسبات شبکه ‌های توزیع Atend
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1394-1395


خرید نرم افزار Atend2
- کارفرما : توزیع برق استان کردستان
- سال انجام :1393


خدمات پشتیبانی نرم افزار Atend
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393-1394


فروش نرم افزار مکانیزاسیون طراحی شبکه های توزیع (Atend)
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1387


فروش نرمافزار مکانیزاسیون طراحی شبکه های توزیع (Atend)
- کارفرما : توزیع برق شمالغرب تهران
- سال انجام :1386


فروش نرمافزار مکانیزاسیون طراحی شبکه های توزیع (Atend)
- کارفرما : توزیع برق شمالشرق تهران
- سال انجام :1386


خرید نرم افزار مکانیزاسیون طراحی شبکه ها و مدیریت طرحهای توزیع Atend
- کارفرما : توزیع برق استان کردستان
- سال انجام :1384-1385


فروش نرمافزار طراحی شبکه های توزیع (Atend)
- کارفرما : توزیع برق استان کردستان
- سال انجام :1384-1385


فروش نرمافزار مکانیزاسیون طراحی شبکه های توزیع (Atend)
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1383-1384