پروژه های شرکت

بازدید پستهای منتخب شبکه انتقال و پیگیری پروژه های اصلاح و بهینه سازی (فاز سوم)
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مشاوره 56 ایستگاه برق جهت پیشگیری از واژگونی ترانس ها در برابر بلایای طبیعی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400- 1401


خدمات مهندسی و مشاوره خرید 12 دستگاه تابلو 20 کیلوولت جهت ایستگاه دهبید
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400- 1401


خدمات مهندسی پست موقت 20/66 کیلوولت شهر سلامت
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1400- 1401


خدمات مهندسی افزایش پست 63/20 کیلوولت خفر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1400


خدمات نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی احداث اطاق فرمان، محوطه و دیوار پست فوق توزیع 20/66 کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1399- 1400


نظارت بر پستهای شبکه انتقال برق کشور و پیگیری طرحهای اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال (فاز دوم)
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1398- 1400


خدمات نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی احداث اطاق فرمان، محوطه و دیوار پست فوق توزیع 20/66 کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1398


خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بیرونی پی ال سی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی پست 20/63 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1397


خدمات مهندسی و طراحی افزایش ظرفیت و امکان‌سنجی خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1398


نظارت بر پست‌های شبکه انتقال برق کشور و پیگیری طرح‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال
- کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
- سال انجام :1396- 1398


خدمات مهندسی پست فوق توزیع کوار 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1401


خدمات مهندسی پست فوق توزیع برف فروشان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1401


خدمات مهندسی پست فوق توزیع گویم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1401


تهیه اسناد مورد نیاز پست‌ها
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1400


خدمات مهندسی افزایش ظرفیت ایستگاه‌های فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1399


دستور انجام کار نظارت بر احداث پست موقت 20/63 کیلوولت دالین
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394


خدمات مهندسی پست 20/66 کیلوولت جهرم 4
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394- 1399


تهیه شرح خدمات، برآورد قیمت، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار تاسیسات آبی شیراز از سد درودزن
- کارفرما : آب منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394- 1397


خدمات مهندسی خرید 300 دستگاه ترانسدیوسر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1396


خدمات مهندسی احداث پست 20/66 کیلوولت دالین سپیدان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1401


مطالعات امکان سنجی خطوط خروجی پست 66 کیلوولت بیضا دو
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


خدمات مهندسی پست 66 کیلوولت سراج
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1401


نظارت بر عملیات ساختمانی توسعه پست 230/66 کیلوولت سعدی (انجام کار)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت بر عملیات حمل، نصب، تست و راه‌اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت از ایستگاه قائمیه به ایستگاه سیمکان جهرم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت بر اجرای پروژه‌های فشار ضعیف، متوسط و پست
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393- 1394


نظارت بر حسن انجام کار نصب یک دستگاه پست سیار 20/63 کیلوولت گویم
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


تهیه و نصب رله‌های میکروپروسسوری جهت ژنراتورهای گازی A و B و D
- کارفرما : پالایش نفت بندرعباس
- سال انجام :1392- 1393


بازنگری و تنظیم رله‌های حفاظتی برق مجتمع
- کارفرما : پتروشیمی کارون
- سال انجام :1392


مطالعات فاز صفر احداث پست برق 63 کیلوولت مجتمع بندری شهید رجایی
- کارفرما : بنادر و دریانوردی هرمزگان
- سال انجام :1390


خدمات مهندسی مقایسه اقتصادی طرح های پیشنهادی جهت برقرسانی به شهرک سلامت
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت بیدگل 230- پمپاژ1
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1401- 1402


طراحی دیوار حفاظتی فونداسیون دکل برق
- کارفرما :
- سال انجام :1401


خدمات مهندسی خط دومداره 230 دوگنبدان- چنارشاهیجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مهندسی افزایش ظرفیت خط 66 کیلوولت پاسارگاد- سیدان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مهندسی ورود و خروج خط 66 کیلوولت بوشهر- بهمنی در پست 66 کیلوولت ماهینی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مهندسی خرید دکل مخابراتی بیسیم و اجرای فونداسیون و نصب تجهیزات دکل مخابراتی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1401


خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث خط 63 کیلوولت آذریزدی
- کارفرما :
- سال انجام :1401- 1402


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی واریانت خط 66 کیلوولت از دکل شماره 12 الی پست 66/20 واقع در منطقه ویزه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1401


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی خط 66 کیلوولت از پست 230/66 کیلوولت آتی الاحداث به پست 66/20 واقع در منطقه ویژه
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1401


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی خط 66 کیلوولت قیر3- سیمان سپهر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400- 1401


خدمات مهندسی نصب سیم گارد بر روی خطوط فوق توزیع، طراحی خط چنارشاهیجان-دوگنبدان حدفاصل دکل‌های 206 الی 209، خرید نبشی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی ارتباط خط 66 کیلوولت لار-لطیفی به پست موجود 230 لار
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400- 1401


نظارت کارگاهی احداث خط 132 کیلوولت جائینک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1400- 1401


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت دومداره دهنو- منطقه ویژه شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1400- 1401


خدمات مهندسی اصلاح فلش خطوط 66 کیلوولت امور شمال و غرب
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1400


خدمات نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت سرحد-خنجشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1402


نظارت کارگاهی خط 230 کیلوولت شبانکاره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1401


خدمات نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت کدنج- میانرود
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1402


خدمات نظارت کارگاهی احداث خط 132 کیلوولت اهرم- کلمه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1402


خدمات نظارت کارگاهی عملیات سیم کشی دو فاز از مدار دوم خط 132 کیلوولت کنگان- بردخون
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1400


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی مسیر واریانت خط 66 کیلوولت صدرا- بیضا در محل تلاقی با اتوبان در دست احداث شیراز- اصفهان و با پایه تلسکوپی فلزی و بتنی چهار مداره دو و چهار سطحی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1400


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی مسیر واریانت خط 66 کیلوولت خروجی پست ملک مکان شیراز با پایه های تلسکوپی فلزی دو و چهار مداره، دو و سه سطحی از زیر خطوط 400 کیلوولت موجود
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1399- 1401


خدمات مشاوره عملیات اجرایی خط 132 کیلوولت متانول سیراف
- کارفرما :
- سال انجام :1399


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی واریانت خط 132 کیلوولت پایه بتنی عسلویه و کنگان با آلترناتیوهای مختلف منعقده
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مهندسی و مطالعه و طراحی مسیر واریانت خط 66 کیلوولت سیمکان با برجهای 66 و 132 کیلوولت و واریانت تغییر زمین پست
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی خط 132 کیلوولت 2 و 4 مداره جایینک با پایه های تلسکوپی فلزی و ترکیبی (CFT) در مسیر جدید
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی ورود و خروج خط 132 کیلوولت کاکی مند در پست 132 کیلوولت دشتی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی خطوط 66 کیلوولت منتهی به پست‌های معالی‌آباد و نیروگاه کازرون با سیم‌های پرظرفیت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت نورآباد1- نورآباد2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1399


خدمات مهندسی طراحی خط 20/132 کیلوولت 4 مداره پایه تلسکوپی جائینک در مسیر و شرایط بارگذاری مختلف
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1399


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت دومداره کدنج- میانرود
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1402


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی روش‌های مختلف افزایش کلیرنس سیم خطوط 400 کیلوولت ورودی پست ملک مکان شیراز
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1399


خدمات مهندسی مطالعه و طراحی جداسازی خطوط 66 کیلوولت گناوه- برازجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1398


مشاوره، خدمات مهندسی و طراحی خط 66 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : توسعه صنایع و صادرات فارس
- سال انجام :1397- 1399


خدمات مهندسی طراحی خط 230 کیلوولت شبانکاره
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1401


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت سرحد- خنجشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1402


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت لار یک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1398


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت تک‌مداره پایه بتنی پودر- تنگسیر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1398


خدمات نظارت حقوقی بر اجرای پروژه‌های خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1399


خدمات مهندسی طراحی واریانت خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی و طراحی خط 66 کیلوولت تک‌مداره هوایی پودر- تنگسیر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی و طراحی خط 132 کیلوولت دومداره عالی‌شهر- رستمی- جائینک
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1400


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت دومداره خشت- وحدتیه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1398


خدمات مهندسی طراحی خط دومداره 132 کیلوولت خورموج- رستمی
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت سیمکان 230- سیمکان 66
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1402


نظارت کارگاهی خط 66 کیلوولت صدرا- بیضا 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1399


خدمات مهندسی طراحی خط 132 کیلوولت نیروگاه تشان- دولت آباد (کورده خنج)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی طراحی خط 132 کیلوولت اهرم- پشتکوه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1402


نظارت کارگاهی خط 132 کیلوولت کنگان 2- کنگان 400
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1399


انجام خدمات مهندسی تکمیلی جهت جابجایی شبکه فوق توزیع برق محدوده دپو در پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
- کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی خطوط 66 کیلوولت مناطق گناوه و برازجان
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت سیمکان 230- سیمکان 66
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مهندسی طراحی خط 66 کیلوولت دومداره وحدتیه- خشت (امامزاده)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395- 1398


خدمات مهندسی طراحی خطوط 66 کیلوولت دومداره صدرا- تل بیضا2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395- 1396


خدمات مهندسی طراحی و نظارت خطوط 66 و 230 کیلوولت خروجی پست دانشگاه و واریانت خط سعدی- اکبرآباد
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395- 1396


خدمات مهندسی طراحی و نظارت خطوط 66 کیلوولت خروجی پست‌های تخت جمشید، سهل آباد و مرودشت
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395- 1396


خدمات مشاوره‌ای طراحی و نظارت خطوط 132 و 230 کیلوولت تک‌مداره شهرک صنعتی 2 بوشهر
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395- 1396


واریانت خط 66 کیلوولت پایه سیمانی لار
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1395


انجام خدمات مهندسی جهت جابجایی خط 66 کیلوولت در محدوده دپو، پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
- کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
- سال انجام :1394- 1397


خدمات مهندسی 132کیلوولت کنگان2- کنگان400
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394- 1395


خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت برازجان 2- وحدتیه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394- 1395


خدمات مهندسی خط66 کیلوولت پایه سیمانی لار- لار 1
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1394- 1395


خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت کاکی- شنبه
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1394


مطالعات مهندسی خط132 کیلوولت کاکی- شنبه (استفاده از دکل‌های 230 کیلوولت طرح سبک)
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


نظارت کارگاهی قطعه دوم خط 66 کیلوولت شیراز- صنایع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1394


نظارت حقوقی پروژه‌های خطوط فوق توزیع
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393- 1394


مسیریابی خط 66 کیلوولت نیریز 2
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1393


خدمات مهندسی مشاور در بازدید مکانیزه از تاسیسات, نمونه برداری و تست قدرت عایقی روغن ترانس, اندازه گیری مقاومت زمین, بارگیری و نظارت بهره برداری
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1401- 1402


انجام عملیات بازدید شبکه و تأسیسات توزیع در محدوده شرکت توزیع برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مطالعات مهندسی و طراحی خط 20 kv مجتمع شرکت پتروپالایش مکران
- کارفرما :
- سال انجام :1401- 1402


مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه 4 مگاوات گازی شرکت شهر آرا بتن ارم جنوب جهت اتصال به سطح ولتاژ توزیع در ساختگاه/ محدوده/ منطقه شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- کارفرما :
- سال انجام :1401


ارائه خدمات مهندسی مشاور در بازدید مکانیزه از تأسیسات، نمونه برداری و تست قدرت عایقی روغن ترانس، اندازه گیری مقاومت زمین، بارگیری و نظارت بهره برداری
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1401


خدمات مهندسی برداشت، تهیه، طراحی و پیکتاژ کلیه پروژه‌های سرمایه‌ای، نیرورسانی و عمرانی و تهیه و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی و امور جاری ساختمانی
- کارفرما :
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مهندسی برداشت، تهیه، طراحی و پیکتاژ کلیه پروژه های سرمایه ای، نیرورسانی و عمرانی و تهیه و نظارت بر پروژه های ساختمانی و امور جاری ساختمانی
- کارفرما :
- سال انجام :1401


بازدید مکانیزه از تاسیسات، نمونه برداری و تست قدرت عایقی روغن ترانس، اندازه گیری مقاومت زمین، بارگیری و نظارت بهره برداری
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1401


انجام عملیات بازدید شبکه و تاسیسات توزیع در محدوده شرکت توزیع برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1401


خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1401- 1402


نظارت بر پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روسنایی معابر، لوازم اندازه گیری، نیرورسانی و برداشت اطلاعات GIS
- کارفرما :
- سال انجام :1401- 1402


خدمات مشاور در بخش نظارت نیروگاه و شبکه جزایر استان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1400- 1401


مطالعات برق رسانی و خدمات مهندسی احداث خط انتقال برق به معادن کوه نمک جاشک، مجتمع اشکالی در استان بوشهر، فسفات اسپر گچساران و معادن مرمریت مارگون در استان کهگیلویه و بویراحمد و معادن منطقه پسوه، شاوله و دشت قوره در استان آذربایجان شرقی
- کارفرما :
- سال انجام :1400- 1401


خدمات نظارت مهندسی بر اجرای استانداردسازی سیستم برق ساختمان مدیریت درمان
- کارفرما :
- سال انجام :1400


مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات گازی جهت اتصال به فیدرهای خارک
- کارفرما :
- سال انجام :1400


طراحی شبکه برقرسانی 20 کیلوولت تک مداره هوایی به معادن منگنز شهرستان ایج
- کارفرما :
- سال انجام :1400


اجرای عملیات بازدید، نظارت مکانیزه، تست و بارگیری شبکه‌های توزیع نیرو در سطح شهرستان‌های تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1400- 1401


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره‌برداری و اصلاح شبکه توزیع در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1400


نظارت بر اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای (توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع) در محدوده حوزه دو
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1400- 1401


خدمات تکميل مستندات عمليات اجرايي پروژه احداث خط انتقال برق 20 کيلوولت به معدن ارشتناب در استان آذربايجان شرقي
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


خدمات مهندسی و طراحی روشنایی فاز 5 شهرک صنعتی بزرگ شیراز
- کارفرما :
- سال انجام :1399


خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) بر احداث شبکه داخلی توزیع نیروی برق شهرک گلخانه ای شمیل استان هرمزگان
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


احداث خط انتقال برق دومداره از مارون یک تا ایستگاه برق تزریق گاز مربوط به مارون 3
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


اجرای عملیات ورود اطلاعات GIS لامرد
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1399- 1400


انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق و به‌روزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تأسیسات برق
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1399- 1400


خدمات مهندسی مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر احداث ساختمان توزیع برق جنوب شهرستان کرج (ناظر مقیم)
- کارفرما : توزیع برق استان البرز
- سال انجام :1399- 1400


انجام مشاوره و طراحی روشنایی صنعتی و اداری
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


اجرای عملیات بازدید و تست شبکه‌های فشار متوسط و پست‌های انحصاری و عمومی به صورت دستمزدی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1399- 1400


خدمات مهندسی برداشت، تهیه، طراحی و پیکتاژ کلیه پروژه های سرمایه ای، نیرورسانی و عمرانی و تهیه و نظارت بر پروژه های ساختمانی و امور جاری ساختمانی
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1401


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1399


خدمات مهندسی طراحی و نظارت شبکه 20 کیلوولت برقرسانی به سایت کارخانه گندله سازی به طول تقریبی 5/4 کیلومتر
- کارفرما :
- سال انجام :1398- 1399


طراحی خط انتقال برق شهرک سلطان آباد
- کارفرما :
- سال انجام :1398- 1399


خدمات مشاوره طراحی شبکه های توزیع
- کارفرما :
- سال انجام :1398- 1399


ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه‌ای در مناطق برق مهرشهر، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان
- کارفرما : توزیع برق استان البرز
- سال انجام :1398- 1399


مشاور نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های توسعه و احداث و ...
- کارفرما : توزیع برق اهواز
- سال انجام :1398- 1399


طراحی شبکه توزیع برق 20 کیلوولت و روشنایی شهرکهای صنعتی کاسپین، کاسپین 2، حکیمیه، نیکویه، لیا، حرمدشت، آراسنج
- کارفرما : شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین
- سال انجام :1398


عملیات اجرا و مصالح مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشار ضعیف و مشترکین در سامانه GIS در مدیریت برق شهرستانهای فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین، کازرون و ممسنی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1398- 1399


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1397- 1398


اجرای عملیات نظارت بر عملیات جامع بازرسی و گشت‌های ویژه حوزه ستادی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397- 1398


اجرا و لوازم مورد نیاز بابت عملیات طراحی و نظارت پروژه‌های سرمایه‌ای، فتوولتاییک و خدمات مشترکین در شهرستان‌های تابعه توزیع برق فارس
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397- 1398


نظارت متمرکز بر انجام فعالیت‌های حوزه معاونت فروش و خدمات مشترکین
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397- 1399


مطالعه و طراحی شبکه برق فشار متوسط ناحیه صنعتی 22 بهمن اهواز و شهرکهای صنعتی دزفول 3 و بندرامام
- کارفرما : شهرک صنعتی خوزستان
- سال انجام :1397


اجرای عملیات بازدید و نظارت مکانیزه شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی، زمینی و پست‌های عمومی و اختصاصی هوایی و زمینی در شهرستان‌های تابعه به صورت دستمزدی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397


بروزرسانی نقشه های مانوری و GIS
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1397


دستمزد و مصالح مورد نیاز بابت انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات GIS پست‌های توزیع برق آباده و اقلید
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1397- 1398


نظارت بر احداث خط کشاورزی در شهرستان بیضا
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396- 1397


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1396- 1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات مهندسی، طراحی و نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های سرمایه ای، خدمات مشترکین، برداشت و ورود اطلاعات GIS، نظارت بر پروژه‌های فتوولتاییک در شرکت توزیع برق فارس زون 1 شامل شهرستانهای آباده، اقلید، خرمبید، بوانات، کازرون، ممسنی، رستم، فسا، داراب و زرین دشت
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396- 1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه‌های توزیع و نظارت کیفی و کمی بر اجرای نت در شهرستان‌های استهبان، بوانات، جهرم، خنج، داراب، زرین دشت، خرمبید، کازرون، لامرد، مهر و نی‌ریز
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396- 1397


تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه‌های توزیع و نظارت کیفی و کمی بر اجرای نت در شهرستان‌های اقلید، آباده، فراشبند، فیروزکوه، لارستان، نورآباد، قیر و کارزین، گراش، رستم و فسا
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396- 1397


به‌روز‌رسانی نقشه‌های مانوری و GIS
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396- 1397


مسیریابی، نقشه برداری و پیکتاژ، طراحی، تهیه پلان و نقشه و مشخصات فنی، تهیه دفترچه طراحی و محاسبات الکتریکی و مکانیکی
- کارفرما : شیمبار
- سال انجام :1396


نظارت بر اجرای طرح در شهرستان بیضا
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1396


دستمزد و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشار متوسط و پستهای توزیع در مدیریت برق شهرستانهای کازرون، رستم و ممسنی
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395- 1398


دستمزد و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برداشت و ورود اطلاعات شبکه‌های فشار متوسط و پست‌های توزیع در مدیریت برق شهرستان‌های فسا، نی‌ریز و استهبان
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395- 1397


انجام کلیه خدمات مهندسی طراحی و نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق و خدمات مشترکین در شهرستان‌های آباده- اقلید- بوانات- خرم‌بید- کازرون- ممسنی- رستم- داراب- فسا- زرین‌دشت
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395- 1396


نظارت بر اجرای پروژه‌های بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع (کنترل و بازرسی)
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1395- 1396


طراحی پروژه‌های توسعه، احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1395- 1396


انجام عملیات تهیه نقشه های مانوری و سناریو مانور، تجمیع نقشه ها و بروزرسانی به صورت متمرکز و مطمئن
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1395- 1396


انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه‌های توزیع نیروی برق و به‌روزرسانی اطلاعات GIS شبکه و تأسیسات
- کارفرما : توزیع برق استان بوشهر
- سال انجام :1395- 1396


طراحی و نقشه‌برداری خطوط فشار متوسط نیروی دریایی ارتش شهرستان جاسک
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1394- 1395


نظارت فنی بر اجرای پروژه‌های توسعه و اصلاح شبکه‌های توزیع در جزایر جنوب
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1394- 1395


انجام عملیات تهیه نقشه‌های مانوری و سناریوی مانور
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1394- 1395


نظارت بر قراردادهای سرمایه‌ای مناطق جنوب و غرب استان تهران
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1394- 1395


تأمین لوازم و دستمزد جهت انجام عملیات مشاوره بابت تهیه طرح و انجام نظارت بر شبکه‌های توزیع برق در شهرستانهای ممسنی- رستم- لامرد- فیروزآباد- مهر- کازرون- اقلید- جهرم- فسا
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1394- 1395


انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان‌های عملیاتی و پست‌های زمینی در محدوده استان هرمزگان
- کارفرما : توزیع برق استان هرمزگان
- سال انجام :1393- 1394


نظارت بر اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و تأمین برق روستاهای بدون برق
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393


بروزرسانی نقشه‌های مانوری در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق شیراز
- کارفرما : توزیع برق شیراز
- سال انجام :1393- 1394


ایمن سازی و بازسازی سیستم برق 20 کیلوولت منطقه پرلیت
- کارفرما : پالایش نفت بندرعباس
- سال انجام :1392


مطالعه امکان‌سنجی و طراحی خط انتقال برق دو مداره 20 کیلوولت (طرح سدپارسیان)
- کارفرما : توسعه منابع آب و نیروی ایران
- سال انجام :1392


نقشه برداری و طراحی جابجایی شبکه چوبی و تبدیل به سیمانی تأمین برق معادن بوانات- استان فارس
- کارفرما : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- سال انجام :1391


طراحی شبکه تأمین برق ایستگاه‌های قطارشهری شیراز و نظارت بر اجرای آن
- کارفرما : قطار شهری شیراز
- سال انجام :1390- 1392


خدمات طراحی و مهندسی طرح برق‌رسانی kv20 به سرزمین ایرانیان
- کارفرما : توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
- سال انجام :1390


مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه گازی به ظرفیت 10 مگاوات
- کارفرما :
- سال انجام :1399


بررسی وضعیت موجود سیستم برق مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان فارس و مراکز درمانی تابعه و ارائه راهکارهای ایمن سازی و ارتقاء استاندارد سیستم برقی
- کارفرما :
- سال انجام :1399


مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه گازی به ظرفیت 9,054 مگاوات
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


مطالعات طرح اتصال به شبکه موقت نیروگاه گازی به ظرفیت 4/8 جهت اتصال به فیدر 411 در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : ایجاد نیروگاه پویای سبز
- سال انجام :1399


انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات- پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی
- کارفرما :
- سال انجام :1399- 1400


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی یک مگاوات در منطقه جم استان بوشهر
- کارفرما :
- سال انجام :1398


خدمات مهندسی واریانت خط 66 کیلوولت دومداره ملک مکان- میانرود
- کارفرما : حدیث مهر پارس
- سال انجام :1398


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات گازی جهت اتصال به پست شماره 2 شهرک صنعتی
- کارفرما : نیروگاه کاوه پارس
- سال انجام :1398


نصب سامانه‌های فتوولتاییک 40 کیلووات در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد
- کارفرما : بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
- سال انجام :1397- 1398


خدمات مهندسی طراحی سامانه فتوولتاییک ساختمان مرکزی برق منطقه‌ای فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1397- 1398


دستمزد نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتاییک 21 کیلووات واقع در شهرک صنعتی 3 اهواز
- کارفرما : مبناکاران انرژی
- سال انجام :1397


خرید پنل، اینورتر و تجهیزات نصب مورد نیاز جهت احداث نیروگاه خورشیدی 21 کیلوواتی واقع در شهرک صنعتی 3 اهواز
- کارفرما : مبناکاران انرژی
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به پست مند
- کارفرما : روزتاب کوثر
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به فیدرهای 407 هرمود و 403 خلور از ایستگاه عماد ده
- کارفرما : سرمایه جاده ابریشم آسیا
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات خورشیدی
- کارفرما : سیلو آرد گل گندم کوار
- سال انجام :1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به فیدر شهرک صنعتی قیر
- کارفرما : پرتو سایا طب کیمیا
- سال انجام :1397


انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات در استان فارس
- کارفرما : بهسازان انرژی صنعت آریا
- سال انجام :1396- 1397


خرید نرم افزار Atend2
- کارفرما : توزیع برق سیستان و بلوچستان
- سال انجام :1396- 1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 7 مگاوات گازی جهت اتصال به پست مجتمع گوشت
- کارفرما : تابان پویای شیراز
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به پست دبیران
- کارفرما : گروه پرتو انرژی تخت جمشید
- سال انجام :1396- 1398


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاوات گازی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
- کارفرما : ایجاد نیروگاه پویای سبز
- سال انجام :1396- 1397


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات خورشیدی جهت اتصال به پست خرامه
- کارفرما : درسا تسنیم صبا
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی جهت اتصال به پست ششده و تهیه گزارش مربوط به آن
- کارفرما : نورهان صنایع
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 10 مگاوات خورشيدی جهت اتصال به كهمره سرخی
- کارفرما : تعاونی حديث مهر پارس
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 25 مگاوات گازی جهت اتصال به پست ميانرود
- کارفرما : تعاونی حديث مهر پارس
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه 15 مگاوات گازی جهت اتصال به پست باباحاجی
- کارفرما : شرکت معیار
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبکعه نیروگاه 9/6 مگاوات خورشیدی
- کارفرما : پارسیان نیرو افزای آباده
- سال انجام :1396


مطالعات اتصال به شبكه نيروگاه 9/6 مگاوات خورشيدی
- کارفرما : هليا پاک انرژی روز
- سال انجام :1396


دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام عملیات نصب و راه اندازی سامانه فتوولتاییک سازمان فنی و حرفه ای فارس
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1396- 1397


مشاوره، طراحی و نظارت طرح نیروگاه فتوولتاییک 100 کیلواتی پارکینگ ساختمان مرکزی شرکت برق فارس
- کارفرما : برق منطقه‌ای فارس
- سال انجام :1396- 1398


طراحی پروژه تغییر مسیر شبکه 20کیلوولت در منطقه عسلویه به طول تقریبی 5/1 کیلومتر
- کارفرما : مهندسی کنگان نیرو
- سال انجام :1396- 1398


تهیه اطلاعات توصیفی و کمی از تاسیسات توزیع برق
- کارفرما : بیمارستان شهیدبهشتی شیراز
- سال انجام :1395- 1396


خدمات پشتیبانی نرم افزار طراحی Atend
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1395- 1396


خدمات پشتیبانی نرم افزار محاسبات الکتریکی و مکانیکی Atend
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1395- 1398


ارائه خدمات پشتیبانی نرم‌افزار طراحی و محاسبات شبکه‌های توزیع Atend
- کارفرما : توزیع برق استان تهران
- سال انجام :1394- 1395


خرید نرم افزار Atend2
- کارفرما : توزیع برق استان کردستان
- سال انجام :1393


خدمات پشتیبانی نرم افزار Atend
- کارفرما : توزیع برق استان فارس
- سال انجام :1393- 1394


انجام خدمات مهندسی در خصوص تهیه اسناد مناقصه تا مرحله مبادله قرارداد
- کارفرما : تولید نیروی برق فارس
- سال انجام :1396- 1397


خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی نیروگاه BOO عسلویه
- کارفرما : تولید نیروی برق فارس
- سال انجام :1396- 1397