توانمندیهای شرکت

♦ انتخاب زمین پست با توجه به مرکز ثقل الکتریکی منطقه تحت پوشش و شرایط محیطی

♦ تهیه نقشه توپولوژی زمین

♦ اخذ مجوز های لازم و تملک زمین

♦ مطالعات فاز صفر و تعیین شمای کلی پست و خطوط انتقال،فوق توزیع وتوزیع مرتبط با پست

♦ مطالعات زمین شناسی

♦ مطاعات مهندسی و طراحی و انجام محاسبات سویل ، الکتریکی ، مکانیکی ، تاسیساتی و حفاظتی

♦ تهیه نقشه های اجرایی به همراه مدارک محاسباتی

♦ برآورد مصالح و تهیه مشخصات فنی

♦ بررسی و مطالعات اقتصادی(درصورت نیاز)

♦ تهیه اسناد مناقصه با همکاری کارفرما(درصورت نیاز)

♦ همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث شبکه(درصورت نیاز)

♦ نظارت کارگاهی و عالیه

♦ مسیر یابی و انتخاب مسیر بهینه

♦ نقشه برداری و تهیه پلان پروفیل

♦ جمع آوری داده های طراحی و اخذ استعلام های لازم

♦ برج گذاری

♦ مطالعات مهندسی و محاسبات الکتریکی و مکانیکی

♦ تهیه گزارشات مطالعات مهندسی و اخذ تاییدیه از کارفرما

♦ برآورد مصالح وتهیه مشخصات فنی

♦ تهیه نقشه های اجرایی و جداول کشش و فلش

♦ مسیر یابی و انتخاب مسیر بهینه

♦ بررسی و مطالعات اقتصادی(درصورت نیاز)

♦ تهیه اسناد مناقصه با همکاری کارفرما(درصورت نیاز)

♦ همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث شبکه(درصورت نیاز)

♦ نظارت کارگاهی و عالیه

♦ مطالعات اولیه و امکان سنجی شبکه های توزیع

♦ تهیه طرح تفصیلی وشماتیک تک خطی

♦ مسیر یابی نقشه برداری ، اخذ استعلامات عوراض موجود

♦ محاسبات الکتریکی ، مکانیکی و طراحی شبکه

♦ نظارت بر کلیه تجهیزات و لوازم مورد استفاده

♦ نظارت بر عملیان اجرایی و بهره برداری شبکه های توزیع برق

♦ ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی ومالی

♦ بررسی و تایید صورت مصالح بکار رفته ، صورت وضعیت حجمی ریالی و صورت وضعیت های تعدیل و تاخیر

♦ طراحی مفهومی

♦ طراحی تفصیلی

♦ مهندسی خرید

♦ تهیه نقشه های ازبیلت

♦ نصب و اجرا

♦ نظارت بر اجرا

♦ خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بیرونی پی ال سی

♦ نصب و راه ادازی تجهیزات پروژه آماده سازی و انتقال سیگنال سوخت نیروگاه

♦ خرید تجهیزات و بروز رسانی سیستم مانیتورینگ نیروگاه

♦ طراحی و اجرای مانیتورینگ اطلاعات الکتریکی

♦ تهیه و نصب رله‌های میکروپروسسوری جهت ژنراتورهای گازی

♦ خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی

♦ طراحی و پیاده سازی نرم افزار های نخصصی تحت ویندوز

♦ طراحی و پیاده سازی وب سایت های تخصصی

♦ مشاوره طراحی وب سایت و نرم افزار