Back to Top


تولید، انتقال و توزیع نیروی برق از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد کشور و تأمین‌کننده انرژی الکتریکی موردنیاز صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی می‌باشد. وزارت نیرو برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلان این حوزه را به عهده دارد. علاوه بر شرکت‌های وابسته به این وزارت، بخش خصوصی در صنعت برق کلیه امور مطالعاتی، خدمات مهندسی، مشاوره‌های تخصصی، تأمین تجهیزات اعم از واردات و تولید داخلی، احداث و بهره‌برداری از و نظارت بر شبکه‌ها و نیروگاه‌ها را با حضوری مؤثر و رو به گسترش انجام می‌دهد.

شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی باهدف حضور جدی و فعال در صنعت برق، فعالیت‌های خود را از سال 1380 با محوریت ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در تولید، انتقال و توزیع نیروی برق شروع نموده و با انجام بیش از 240 قرارداد (تا پائیز 96) در نقاط مختلف کشور، اکثراً" در بخش توزیع و انتقال، شامل مطالعات و طراحی شبکه‌ها، پست‌های هوائی و زمینی و روشنایی معابر در بخش توزیع، خدمات مهندسی خطوط پست‌های فوق توزیع و انتقال در بخش انتقال ونیز نظارت کارگاهی و عالیه در هردو بخش توزیع و انتقال ادامه فعالیت می‌دهد.

این مهندسین مشاور با تعامل مستمر با شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و شناخت نیازمندی‌های آنان در طراحی و مهندسی، به تولید نرم‌افزارهای کاربردی موردنیاز ازجمله نرم‌افزار طراح شبکه‌های توزیع (ATEND) و نرم‌افزار طراحی خطوط انتقال (MTLC) اقدام نموده است

توانمندی‌ها و خدمات قابل‌ارائه:

 • خدمات مهندسی و طراحی خطوط و پست‌های انتقال و فوق توزیع و توزیع

 • تهیه نقشه‌های اجرایی و اسناد مناقصه

 • تهیه طرح‌های روشنایی معابر و مجموعه‌های صنعتی و مسکونی و تجاری

 • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی تأسیسات تحت نرم‌افزار GIS

 • نظارت بر اجرای عملیات اجرایی

 • نظارت بر فعالیت‌های خدمات مشترکین، بهره‌برداری و تعمیرات و نگهداری

 • نظارت بر تهیه، نصب و راه‌اندازی تجهیزات پست و نیروگاهی

 • انجام مطالعات و تهیه طرح‌های جامع و کاهش تلفات در بخش‌های انتقال و توزیع

 • انجام مطالعات و امکان‌سنجی برای اجرای برنامه‌های توسعه و احداث

 • تولید نرم‌افزارهای تخصصی

 • پشتیبانی نرم‌افزار طراحی شبکه‌های توزیع ATEND، توسعه و تطبیق آن با نیازمندی‌های خاص کارفرما

خدمات مهندسی در بخش حفاظت پست و نیروگاهی
سوابق کار:

انجام بیش از ....... قرارداد در استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمان، کرمانشاه.، البرز، هرمزگان، کردستان، تهران و مرکزی در بخش توزیع نیروی برق

انجام بیش از 80 قرارداد در استان‌های فارس، بوشهر و.. در بخش فوق توزیع و انتقال

برای اطلاع از ریز سوابق اینجا را کلیک کنید